Queer Culture VQHM2017

CỘNG ĐỒNG QUEER NHỮNG NĂM 50 – 70

Những ngày sau khi chiến tranh kết thúc, cho đến khi đất nước thống nhất, là những ngày ẩn hiện của cộng đồng queer ở tại hai miền đất nước….

Queer Culture VQHM2017

TÌNH TRAI THỜI CHIẾN

Thời chiến, chúng tôi gọi có thứ là tình trai, không ai chắc đến giờ nó phải là tình yêu đồng giới của những người nam, hay là thứ tình…

Queer Culture VQHM2017

NHÀ NHO LẠI CÁI

Vào thế kỉ XVII – XVIII, xã hội có nhiều biến động với sự chia cắt Đàng Trong – Đàng Ngoài. Khi Đàng Trong có vẻ phóng khoáng hơn, thì…

Queer Culture VQHM2017

KHẢI ĐỊNH (1885 – 1925)

Xét trên quan niệm thời xưa, thì việc vua Khải Định không đoái hoài đến cung tần mỹ nữ của mình khiến ông bị coi là bất lực. Việc chồng…

Queer Culture VQHM2017

TẢ QUÂN LÊ VĂN DUYỆT (1763 – 1832)

Các sách sử ghi chép ông bẩm sinh đã là người không có bộ phận sinh dục (Theo Đại Nam liệt truyện), có nơi ghi là không có tinh hoàn…

Queer Culture VQHM2017

HOÀNG NGŨ PHÚC (1713 – 1776)

Ông có công lớn với nhà Trịnh trong việc đánh dẹp các cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài và là tổng chỉ huy cuộc nam tiến đánh Đàng Trong,…

Queer Culture VQHM2017

LÝ THƯỜNG KIỆT VÀ BÍ ẨN HOẠN QUAN

  Lý Thường Kiệt / Ngô Tuấn (1019-1105) là danh tướng thời nhà Lý có công đánh bại quân Tống (1075 – 1077). Ông là người được cho là đã…

Queer Culture VQHM2017

HOẠN QUAN THỜI PHONG KIẾN

Hoạn quan hay thái giám, là những từ khá quen thuộc, chỉ một chức quan trong cung cấm, chuyên hầu hạ vua chúa và chăm lo các công việc nội…

Queer Culture VQHM2017

BÀ TRIỆU (225-248)

Bà Triệu (225-248)/ Triệu Thị Trinh/ Triệu Trinh Nương/ Nhụy Kiều tướng quân, có công trong đánh đuổi quân Ngô bảo vệ đất nước. Theo nhiều tài liệu lịch sử,…