Queer up the air!

Hà Nội Queer hướng tới một Việt Nam cởi mở và bình đẳng với người LGBTQ trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa và xã hội. Chúng tôi tạo dựng các không gian an toàn, lưu trữ và thúc đẩy văn hóa của cộng đồng, nâng cao năng lực và sức khỏe toàn diện cho cộng đồng LGBTQ; đồng thời nâng cao nhận thức và thay đổi thái độ xã hội với người LGBTQ tại Việt Nam.

Các dự án của chúng tôi

Học bổng Viet Pride

Không gian Queer Hub

Hoạt động cộng đồng

Vietnamese Queer Podcast

Vietnamese Queer Culture

Bản đồ Queer Zone

Đồng hành cùng những chiến binh

Tham gia Chương trình Kết nối Nhà bảo trợ Học bổng Viet Pride 2023

Cập nhật hoạt động

23784

NGƯỜI THEO DÕI

231

HOẠT ĐỘNG

06

GIẢI THƯỞNG

Tham gia cùng Hà Nội Queer

HỢP TÁC VỚI CHÚNG TÔI

ỦNG HỘ NHỮNG NỖ LỰC

Các đối tác