Queer up the air!

Hà Nội Queer hướng tới một Việt Nam cởi mở và bình đẳng với người LGBTQ trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa và xã hội. Chúng tôi tạo dựng các không gian an toàn, lưu trữ và thúc đẩy văn hóa của cộng đồng, nâng cao năng lực và sức khỏe toàn diện cho cộng đồng LGBTQ; đồng thời nâng cao nhận thức và thay đổi thái độ xã hội với người LGBTQ tại Việt Nam.

Các dự án của chúng tôi

Học bổng Viet Pride

Không gian Queer Hub

Hoạt động cộng đồng

Vietnamese Queer Podcast

Vietnamese Queer Culture

Bản đồ Queer Zone

Hoạt động mới nhất

Ổ queer Pride: Bê đồ tới ăn đê

Nếu “Con đường nhanh nhất để đến với trái tim một người là thông qua bao tử của họ” thì bữa tiệc potluck đêm qua, các cậu đã đốn gục…

Ổ Queer Cuối Tuần

Chuỗi hoạt động Ổ Queer Cuối Tuần của Hà Nội Queer đã chính thức khởi động lại. Đây là một dự án tạo ra các không gian kết nối cộng…

Hoạt động sắp tới

23784

NGƯỜI THEO DÕI

231

HOẠT ĐỘNG

06

GIẢI THƯỞNG

Tham gia cùng Hà Nội Queer

HỢP TÁC VỚI CHÚNG TÔI

ỦNG HỘ NHỮNG NỖ LỰC

Các đối tác