Những ngày sau khi chiến tranh kết thúc, cho đến khi đất nước thống nhất, là những ngày ẩn hiện của cộng đồng queer ở tại hai miền đất nước. Ở miền Nam, sự hiện diện của người queer khá rõ nét, thể hiện mạnh mẽ và cũng sôi nổi. Có những quán bar, nhà hàng, rạp chiếu bóng là nơi người trong giới lui tới, tìm bạn và tìm bạn tình, hoặc bán dâm nam, có những buổi tiệc tùng với hóa trang cải giới. Về sau, cộng đồng queer miền Nam còn hiện diện rõ hơn với những gánh hát lô tô về các miền quê, với những người biểu diễn là chuyển giới nữ hoặc đồng tính nam.

Ở miền Bắc, ít thấy người queer hiện diện hơn. Thi thoảng mới thấy một câu chuyện, lời đồn về người nam nào đấy ăn mặc hoặc đi đứng nói năng như người nữ, mà phần nhiều gắn với hình ảnh Đồng cô – Bóng cậu trong Đạo Mẫu. Tín ngưỡng trở thành một không gian riêng mà những chuẩn mực về giới được phá bỏ. Các Đồng cô, Bóng cậu được trọng vọng, kính nể vì là người có thể giao tiếp với thần thánh, linh hồn trong tín ngưỡng. Về sau này thì người ta cũng dùng từ đồng cô, đồng bóng, bóng để ám chị những người nam có thể hiện nữ tính, bất kể có vị trí trong tín ngưỡng hay không, và thường theo nghĩa miệt thị sự “lệch chuẩn” trong thể hiện giới của những người này.

Nguồn:

1. Lê Xuân Quang, dutule.com;

2. Continuum Complete International Encyclopedia of Sexuality –Robert T. Francoeur & Raymond J. Noonan

3. Nhà văn Hồ Trường An – sống theo cái đức, http://damau.org/

Tags:

Leave a Reply