Về chúng tôi

Sứ mệnh

Hà Nội Queer hướng tới một Việt Nam cởi mở và bình đẳng với người LGBTQ trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa và xã hội. Chúng tôi tạo dựng các không gian an toàn, lưu trữ và thúc đẩy văn hóa của cộng đồng, nâng cao năng lực và sức khỏe toàn diện cho cộng đồng LGBTQ; đồng thời nâng cao nhận thức và thay đổi thái độ xã hội với người LGBTQ tại Việt Nam.

Giá trị cốt lõi

Tập trung vào cộng đồng

Chúng ta thành công khi người queer được hưởng lợi và hài lòng bởi những việc chúng ta làm.

Lạc quan

Chúng ta tin rằng sự lạc quan có thể đánh bại bất kỳ sự thù ghét hay khó khăn nào.

Tôn vinh sự đa dạng

Chúng ta luôn tìm thấy những lợi thế khi đảm bảo được sự đa dạng.

Khoan dung

Mỗi cá nhân đều có thể thay đổi để trở thành phiên bản tốt hơn.

Cải tiến

Bất kỳ điều gì chúng ta làm cũng cần chứa một chút sáng tạo.

Dịch vụ / hợp tác

Dành cho cộng đồng LGBTQ+
 1. Các hoạt động kết nối, văn hóa giải trí: sự kiện, câu lạc bộ, nhóm sở thích
 2. Thông tin & kiến thức về cộng đồng LGBTQ+
 3. Các khóa học, chương trình nâng cao năng lực
 4. Tư vấn, kết nối các thông tin và nguồn lực từ cộng đồng
 5. Danh sách các địa điểm thân thiện và bình đẳng
 6. Cơ hội tham gia đóng góp vào phong trào LGBTQ+
 7. Các hoạt động nâng cao sức khỏe cộng đồng
 8. Các sản phẩm, mặt hàng dành cho cộng đồng LGBTQ+
 9. Hỗ trợ và kết nối các nghệ sĩ queer

Tìm hiểu thêm trong menu hoạt động của chúng tôi hoặc trên fanpage.

Dành cho tổ chức / dự án / doanh nghiệp / nhóm…
 1. Tập huấn và cung cấp kiến thức vềgiới & tính dục (SOGIESC), cộng đồng LGBTQ+, lịch sử cộng đồng LGBTQ+ và các chủ đề liên quan
 2. Tư vấn xây dựng chiến dịch truyền thông / marketing / CSR đảm bảo bình đẳng, bao gồm cộng đồng LGBTQ+
 3. Tư vấn xây dựng nơi làm việc, dịch vụ khách hàng đảm bảo bình đẳng, bao gồm cộng đồng LGBTQ+
 4. Huy động người tham gia, đại diện, đóng góp ý kiến, lượt tiếp cận… từ cộng đồng LGBTQ+
 5. Kết nối và hỗ trợ nguồn lực
 6. Cơ hội hợp tác trong các hoạt động văn hóa, vận động chính sách, sức khỏe,… hoặc các dự án hướng tới bình đẳng bao trùm

Liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ bên dưới

Nhân sự

Đội ngũ Tình nguyện viên

Hà Nội Queer duy trì sức mạnh của mình với đội ngũ nhân sự hơn 50 tình nguyện viên, trong đó khoảng 20 thành viên hoạt động tích cực. Các tình nguyện viên của Hà Nội Queer đa dạng về độ tuổi, tính dục, chuyên môn và luôn sẵn sàng phục vụ cộng đồng. Chúng tôi hầu hết sinh sống tại Hà Nội và một phần nhỏ ở các tỉnh hoặc quốc gia khác.

Các hoạt động và dự án thành công đều nhờ vào sự đóng góp thời gian và năng lực của các tình nguyện viên của chúng tôi.

Ban điều hành