Queer Podcast

Pride Appétit 2021

Chuỗi lunch talk Pride Appétit là những buổi chuyện phiếm về các vấn đề xoay quanh cuộc sống của cộng đồng LGBTQ+ theo góc nhìn trẻ trung, hài hước. Các khách mời và host sẽ cùng tám chuyện về các chủ đề “Chuyện tình dục trong cộng đồng LGBT”; “LGBT trong môi trường học đường”; “LGBT và COVID-19” qua các livestream vào giờ ăn trưa các ngày trong tuần lễ Hanoi Pride.