Tin học bổng

Khởi động chương trình Kết nối nhà bảo trợ 2023

“Đồng hành cùng những chiến binh” Chương trình tìm nhà bảo trợ cho các ứng viên trúng tuyển Học bổng Viet Pride 2023 đã chính thức quay trở lại. Với…

Tin học bổng

Khởi động chương trình Kết nối nhà bảo trợ 2023

“Đồng hành cùng những chiến binh” Chương trình tìm nhà bảo trợ cho các ứng viên trúng tuyển Học bổng Viet Pride 2023 đã chính thức quay trở lại. Với…

Tin học bổng

Tổng kết Học bổng Viet Pride 2022

Học bổng Viet Pride tiếp tục khởi động đợt tuyển ứng viên năm 2022 từ tháng 8/2022 và kéo dài đến tháng 12/2022. Chương trình kết thúc với 45 hồ…

Tin học bổng

Nhà bảo trợ đầu tiên của Học bổng Viet Pride

Chương trình Kết nối Nhà bảo trợ là một hoạt động mới lần đầu được Học bổng Viet Pride thực hiện vào tháng 5-7/2022. Mục đích của chương trình Kết…

Tin học bổng

Tổng kết Học bổng Viet Pride năm 2021

“Động lực em ghi danh ứng tuyển vào học bổng có lẽ là những giá trị mà học bổng lan toả và mang tới cho em, em cảm nhận được…

Tin học bổng

Học bổng Viet Pride – tiếp sức tương lai cầu vồng

Học bổng Viet Pride được khởi xướng từ năm 2013 với mục đích hỗ trợ và đồng hành cùng các bạn LGBTIQ+ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận…