Học bổng Viet Pride được khởi xướng từ năm 2013 với mục đích hỗ trợ và đồng hành cùng các bạn LGBTIQ+ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận cơ hội phát triển bản thân, xây dựng năng lực giúp cải thiện sinh kế, nâng cao chất lượng đời sống cá nhân, và trở thành một công dân được xã hội thừa nhận, đối xử bình đẳng. 

Tiếp nối sứ mệnh và hành trình đầy tự hào, Hà Nội QueerIT’S T TIME được chuyển giao, chịu trách nhiệm đồng vận hành chương trình Học bổng Viet Pride từ năm 2021 cho đến nay. Đây là hai tổ chức uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cải thiện chất lượng sống và quyền bình đẳng của cộng đồng LGBTIQ+ tại Hà Nội.

Các hoạt động của Học bổng Viet Pride bao gồm vận động các nguồn lực tài chính và nhả bảo trợ, xét tuyển và trao học bổng cho các ứng viên phù hợp cũng như hỗ trợ năng lực và kết nối các mạng lưới hỗ trợ cộng đồng.

Từ 2013 cho đến nay, Học bổng Viet Pride đã trao hơn 160 triệu đồng cho 8 ứng viên.

🌈 Học bổng Viet Pride hỗ trợ những cơ hội giáo dục:

– Các chương trình học phổ thông, cao đẳng, đại học, cao học
– Các chương trình đào tạo nghề, kỹ năng phát triển bản thân để cải thiện sinh kế
– Các khóa học nâng cao năng lực 

🌈 Học bổng Viet Pride hỗ trợ chi trả các hạng mục chi phí:

Tùy thuộc vào nhu cầu học tập thực tế, học bổng Viet Pride có thể hỗ trợ các hạng mục sau:
– Học phí
– Sinh hoạt phí
– Chi phí học liệu, trang thiết bị, dụng cụ học tập
– Chi phí đi lại
– Chi phí cho các hoạt động định hướng (mentoring)
– Chi phí khác (nếu phù hợp)

🌈 Học bổng Viet Pride có các hình thức hỗ trợ học bổng như sau:

1. Hình thức trao trực tiếp từ Quỹ học bổng Viet Pride. Các ứng viên sẽ được trao học bổng trực tiếp từ quỹ theo hình thức toàn phần hoặc bán phần (trên nguyên tắc đối ứng, hỗ trợ dựa trên khả năng đóng góp tài chính cho mục tiêu học tập của ứng viên).

2. Hình thức kết nối Nhà Bảo Trợ: Các hồ sơ thích hợp với chương trình nhưng nhu cầu hỗ trợ không nằm trong hạn mức tài trợ của quỹ, BTC sẽ tìm kiếm các nhà bảo trợ (cá nhân, nhóm, tổ chức) có mong muốn hỗ trợ tài chính và kết nối trực tiếp với các ứng viên. Mức hỗ trợ dựa trên cam kết của nhà bảo trợ với ứng viên.

🌈 Các ứng viên phù hợp nhận học bổng cần đáp ứng các điều kiện cơ bản sau:

– Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên
– Là người thuộc cộng đồng thiểu số về tính dục LGBTIQ+ (đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tính…)
– Đã tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS – Cấp II)
– Có mong muốn cải thiện sinh kế và tiếp cận các cơ hội giáo dục, phát triển bản thân
– Gặp khó khăn về tài chính liên quan đến cơ hội giáo dục, phát triển bản thân

🌈 Tiêu chí lựa chọn ứng viên:

– Có động lực học tập và phát triển bản thân mạnh mẽ
– Chứng minh được sự cần thiết của việc hỗ trợ tài chính với các mục tiêu phát triển bản thân, nghề nghiệp tương lai
– Có kế hoạch học tập rõ ràng
– Thể hiện cam kết đóng góp lại cho sự phát triển của cộng đồng LGBTIQ+

🌈 Quy trình xét tuyển:

Học bổng Viet Pride sẽ được mở thành các đợt xét tuyển trong năm. Quy trình xét tuyển của mỗi đợt bao gồm:

1. Vòng hồ sơ
2. Vòng phỏng vấn
3. Lựa chọn và thông báo kết quả cho các ứng viên
4. Kết nối các ứng viên phù hợp với chương trình Nhà bảo trợ
5. Trao học bổng hoặc kết nối Nhà bảo trợ với các ứng viên
6. Cập nhật định kỳ tình hình của các ứng viên

🌈 Chương trình Kết nối Nhà bảo trợ:

Ngoài các suất học bổng trực tiếp từ Học bổng Viet Pride. Chương trình “Kết nối nhà bảo trợ” sẽ kết nối những nhà bảo trợ và các ứng viên cụ thể nhằm mở rộng khả năng tiếp sức cho các bạn LGBTIQ+. Hình thức và mức hỗ trợ cho từng trường hợp sẽ được thảo luận và cam kết giữa nhà bảo trợ và ứng viên, có thể hỗ trợ theo kì học, hoặc hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng, hoặc hỗ trợ tham gia 1 khóa học, dụng cụ học tập,… và đã được nêu trong hồ sơ ứng viên. Nhà bảo trợ có thể là một cá nhân, một nhóm bạn, hoặc một tổ chức.

Quyền lợi của nhà bảo trợ:
– Có thông tin cụ thể mình đang tài trợ cho ai và được cập nhật về quá trình học tập, phát triển của người được bảo trợ
– Thủ tục tài chính đơn giản
– Góp phần phát triển cộng đồng LGBTIQ+ thông qua xây dựng các cá nhân có năng lực và có ích cho xã hội
– Được kết nối với mạng lưới các nhà bảo trợ

Leave a Reply