“I’ve learned about the difference between bisexual and pansexual. Maybe I’ll be able to feel free to be myself” – “Mình đã hiểu về sự khác nhau giữa song tính và toàn tính. Giờ mình có thể cảm thấy thoải mái khi là chính mình”.

Ngày 30/6 vừa qua Hà Nội Queer có cơ hội hợp tác với AIESEC in NEU trong dự án SEXPRESS với tư cách trainer. Chúng mình đã có một buổi training về kiến thức đa dạng giới và tính dục cũng như chia sẻ về các vấn đề trong cộng đồng LGBTQ cho hơn 50 bạn trẻ tham gia dự án. Các bạn tham gia đã hiểu hơn về các khái niệm tính dục, phân biệt được những xu hướng tính dục và bản dạng giới khác nhau, được nghe chia sẻ từ các đại diện cộng đồng và hiểu hơn về những khó khăn cũng như quan điểm của người LGBTQ.

Điều thú vị nữa là workshop này thực hiện chủ yếu bằng tiếng Anh nhé!!! Nếu bạn muốn Hà Nội Queer thực hiện thêm các buổi tập huấn như thế này trong tương lai tại trường mình, CLB mình… đừng ngần ngại mà liên hệ chúng mình qua inbox hoặc email hanoiqueer@gmail.com nha!!!

Leave a Reply