❤️ Nữ yêu nữ là những người nhận mình là đồng tính nữ, song tính nữ, chuyển giới đồng tính nữ, người toàn tính nữ, người nữ đa dạng giới, người vô tính đồng tính nữ.

🧡 Nữ yêu nữ là một khái niệm rộng nhằm định danh hoặc nhắc tới những người tự nhận mình là nữ và có hấp dẫn mang tính bền vững về mặt tình cảm và/hoặc tình dục với một người nữ khác. 

Chúng tôi là:  
💛 Đồng tính nữ/Lesbian. Người nữ có khả năng cảm thấy hấp dẫn mang tính bền vững về mặt tình cảm và/hoặc tình dục với một người nữ. Có những người nữ có thể hiện giới: tóc, trang phục, cách đi đứng nói năng hay sở thích mạnh mẽ nhưng họ hoàn toàn không muốn trở thành con trai và bản dạng giới của họ là nữ. Những người đồng tính nữ không phải là người chuyển giới nam.

💚 Song tính nữ/Bisexual woman. Người nữ người có khả năng cảm thấy hấp dẫn về tình cảm và/hoặc tình dục với cả người nam và người nữ.

💙 Chuyển giới nữ đồng tính/Transgender woman – Homosexual. Là một người có giới tính sinh học không tương đồng với nhận dạng giới của họ. Người chuyển giới nữ có cơ thể là nam và nghĩ mình là nữ hoặc bề ngoài thể hiện như nữ và cảm thấy hấp dẫn về mặt tình cảm và/hoặc tình dục với người nữ. 

💜 Người nữ toàn tính/Pansexual woman. Người nữ có khả năng cảm thấy hấp dẫn về cảm xúc, tình cảm, tình dục với ai đó, bất kể giới, giới tính của họ. 

🖤 Người nữ vô tính đồng tính nữ/Asexual lesbian. Người nữ có khả năng cảm thấy hấp dẫn về mặt tình cảm với một người nữ khác nhưng không có hấp dẫn tình dục với người đó. 

CHUNG MỘT NHÀ, chuỗi bài viết truyền thông về cuộc sống chung giữa người Nữ yêu nữ.

QUEER LÁ CẢI, trang tin cầu vồng cho mọi nhà ❤️


Leave a Reply