Queer Culture VQHM2017

HOẠN QUAN THỜI PHONG KIẾN

Hoạn quan hay thái giám, là những từ khá quen thuộc, chỉ một chức quan trong cung cấm, chuyên hầu hạ vua chúa và chăm lo các công việc nội…