Sài Gòn Queer

Giới thiệu chung

Dự án Sài Gòn Queer hướng đến việc tạo ra những không gian giao lưu, kết nối, giải trí và giúp các bạn queer có mối liên kết tích cực với cộng đồng. Ngoài ra, truyền tải những thông điệp, kiến thức (bao gồm cả học thuật lẫn thường thức) giúp người queer hiểu hơn về chính cộng đồng mình, thúc đẩy văn hóa queer, phân tích và thảo luận một cách trung tính về các vấn đề của người queer tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ổ QUEER CUỐI TUẦN

Ổ Queer Cuối Tuần là câu lạc bộ gặp gỡ hàng tuần chủ yếu dành cho người LGBTQ. Đây là không gian an toàn để các bạn LGBT và người ủng hộ kết bạn, chia sẻ về nhiều chủ đề khác nhau trong cuộc sống hàng ngày. Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ vào mỗi cuối tuần.

Queer game club

Queer Game Club là câu lạc bộ gặp gỡ hàng tuần chủ yếu dành cho người LGBTQ. Đây là không gian an toàn để các bạn LGBT và người ủng hộ có thể gặp gỡ, giao lưu thông qua các trò chơi từ board game, mobile game cho tới trò chơi thử thách ngoài trời,…

Queer English club

Queer English Club là câu lạc bộ học tập – giao lưu tiếng Anh hàng tuần chủ yếu dành cho người LGBTQ. Đây là không gian an toàn để các bạn LGBT và người ủng hộ giao lưu, thực hành kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh. Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ vào Thứ 4 hàng tuần.

Tổng kết năm 2019 của Hà Nội Queer

Vậy là Hà Nội Queer đã đi qua năm thứ 4 rực rỡ với rất nhiều các hoạt động nhằm xây dựng nhận thức cho xã hội về cộng đồng…