QUEER HUB

“Đại bản doanh” Cầu Vồng

CÙNG MỞ CỬA ĐÓN CẦU VỒNG

Đăng ký ngay để trở thành một địa điểm thân thiện trong bản đồ cầu vồng cùng chúng tôi!

32

Địa điểm Queer Zone

“Ở ĐÂY CHÀO ĐÓN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

Queer Zone là một bản đồ các địa điểm thân thiện và ủng hộ cộng đồng LGBTQ tại thành phố Hà Nội. Tại các địa điểm Queer Zone, người LGBTQ có thể tự tin thể hiện, không ngại sánh bước cùng người yêu hay không sợ bất kỳ sự phân biệt đối xử nào. Các Queer Zone cũng là những người bạn đồng hành cùng cộng đồng LGBTQ, tham gia tích cực vào việc lên tiếng và vận động xã hội cùng xây dựng những không gian lành mạnh, thân thiện, tôn trọng sự đa dạng.

LIÊN HỆ

THuê phòng sự kiện/không gian coworking

Thuê phòng blah blah 

Tìm hiểu thêm

Đóng góp cho Queer Hub

Đóng góp để phát triển/duy trì không gian