Vietnam Queer History Month (viết tắt là VQHM) hay còn gọi là Tháng nhận thức về lịch sử hiện diện của cộng đồng queer (LGBTQ) tại Việt Nam là một chuỗi hoạt động tăng cường nhận thức của người queer trẻ tại Hà Nội và xã hội về sự hiện diện của người queer trong lịch sử Việt Nam. Bằng các hình thức triển lãm, workshop và truyền thông xã hội, những câu chuyện về tình yêu, cuộc sống của người queer, gắn liền với những mốc lịch sử, sẽ được tái hiện. Những kiến thức về sự hiện diện của cộng đồng queer sẽ góp phần xây dựng nền tảng cho sự tự hào về bản dạng của cộng đồng; cũng như đem lại những lý do thuyết phục xã hội thừa nhận sự tồn tại của cộng đồng queer.

Triển lãm Vietnam Queer History Month 2018 với chủ đề Dáng hình lịch sử nhằm tôn vinh những câu chuyện lịch sử của cộng đồng LGBTQ Việt nam đương đại thông qua chân dung của những con người đã và đang truyền cảm hứng cho những tiến trình của cộng đồng.
Vietnam Queer History Month 2017 với chủ đề “Ngày xửa ngày xưa” cho thấy sự tồn tại của cộng đồng LGBT là điều tự nhiên và người LGBT hiện diện trong mọi giai đoạn lịch sử, mọi vùng miền và mọi giai tầng xã hội. 
Triển lãm tái hiện những câu chuyện về tình yêu, cuộc sống của người LGBT, gắn liền với các dấu mốc lịch sử và được soi chiếu qua lăng kính các giá trị của người hiện đại. Qua đó, kiến thức về sự hiện diện của cộng đồng LGBT được truyền tải một cách sinh động, góp phần xây dựng nền tảng cho sự tự hào về bản dạng của cộng đồng; cũng như đem lại những lý do thuyết phục xã hội thừa nhận sự tồn tại của cộng đồng LGBT.
“Chuyện Cầu Vồng” là dự án ảnh chân dung và những câu chuyện đời thường của người LGBTQ. Đây là dự án đầu tiên của Hà Nội Queer với mong muốn đem đến cái nhìn đa dạng, gần gũi hơn về người queer.