Ứng viên

Vaquita

Cô gái đương đầu với bệnh tật để được nghiên cứu sinh vật biển Vaquita hiện đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành Quản lý Tài nguyên Biển đảo...
Ứng viên

Đức Minh

Cậu sinh viên Bách Khoa vượt qua nghịch cảnh để hiện thực hóa đam mê về máy móc Lê Đức Minh có một hành trình học tập với thành tích...
Ứng viên

Trung Nghĩa

Sinh viên đại học Dược với niềm đam mê nghiên cứu thuốc điều trị HIV Khi được hỏi về ba từ để miêu tả về bản thân, Nghĩa đã tự...